tel: 18 20 114-45
biuro@smpardalowka.pl
Szukaj | Kamery | Pogoda | Zobacz Nas:

W zadaniu przewidziano następujące roboty budowlane i instalacyjne:


W zakresie robót budowlanych:

Wymiana nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej dojazdowej do budynków poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wiążącej i ścieralnej.

Wymiana części nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową na odcinkach zgodnych z częścią rysunkową. Przyjęto do wykonania nawierzchni asfaltowej warstwy wiążącej 6 cm i nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej gr. 3cm.


W zakresie robót sanitarnych:

Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych w miejscach remontowanych nawierzchni utwardzonych.

Szczegółowy opis zadania zawarty jest w ogólnej charakterystyce robót oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.


Remont dróg osiedlowych – wymiana nawierzchni